Zalane mieszkanie – jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela?

Zalane mieszkanie – jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela?

Złożyłeś wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania za zalane mieszkanie, ale został odrzucony? Zanim podejmiesz dalsze kroki w tym kierunku, sprawdź dokładne warunki umowy wynikające z polisy ubezpieczeniowej. Tylko w ten sposób upewnisz się, że odrzucenie wniosku przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest zasadne lub nie. Przeczytaj poniższy poradnik i dowiedz się, kiedy możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w zakresie wypłaty odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wpłaty odszkodowania po zalaniu mieszkania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odrzucić wniosek o wypłatę należnego odszkodowania w sytuacji, kiedy zdarzenie zostanie zakwalifikowane do wyłączenia od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Problem z pozyskaniem odszkodowania w wyniku zalania mieszkania możesz mieć w sytuacji kiedy:

  • dopuścisz się rażącego niedbalstwa w trakcie użytkowania nieruchomości,
  • zaniedbasz sprawność działania systemu wodno-kanalizacyjnego lub korzystasz z niesprawnych urządzeń.

Zawsze wtedy, kiedy ubezpieczyciel ma podejrzenia co do złożonego wniosku o wypłatę należnego odszkodowania za zalane mieszkanie, może odpowiednio zaniżyć kwotę wypłacanego świadczenia lub całkowicie odmówić udzielenia wsparcia finansowego. Pamiętaj! Jeśli zdarzenie związane z zalaniem mieszkania lub innego budynku zalicza się do wyłączeń od odpowiedzialności wynikających z umowy, nie będziesz w stanie pozyskać odszkodowania – w tym przypadku nie ma sensu składanie odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia także wypłaty odszkodowania z racji braku określonych w przepisach przeglądów instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej. Takie uchybienie nie powinno rzutować na możliwość pozyskania świadczenia odszkodowawczego. Jeśli możesz potwierdzić zasadność złożenia wniosku o odszkodowanie – możesz dochodzić swoich praw w ramach odwołania lub ostatecznie – przed sądem.

Jak przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Zalanie mieszkania w praktyce

Przygotowanie wniosku z odwołaniem od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest trudne. Wystarczy, że dokładnie zweryfikujesz uzasadnienie ubezpieczyciela w zakresie odrzucenia lub zmniejszenia kwoty odszkodowania. Jeśli uważasz, że nie jest to zasadne podejście, jak najbardziej złóż wniosek z odwołaniem od tej decyzji.

Kiedy kwota ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczająca, możesz przygotować kosztorys prac remontowych oraz kosztów osuszania. W tym celu warto skontaktować się ze sprawdzona firmą, która zajmuje się sporządzaniem kompletnego kosztorysu dla firm ubezpieczeniowych. 

Pamiętaj, że taki dokument musi zostać zaakceptowany przez towarzystwo. W trakcie składania odwołania od decyzji sprawdź aktualne stawki za roboczogodzinę oraz wartość materiałów używanych do remontu nieruchomości. Następnie uzupełnij nowy kosztorys i wzór wniosku z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela. Musisz podać stosowne uzasadnienie, załączyć materiały dowodowe oraz wskazać na nową propozycję kwotową odszkodowania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – zalane mieszkanie. W jakiej formie można zakończyć sprawę?

Jeśli nie zgadasz się z decyzją firmy ubezpieczeniowej, możesz złożyć odwołanie. Ta procedura odbywa się najczęściej w trzech formach: pisemnie do oddziału ubezpieczyciela stosownego do miejsca zamieszkania, telefonicznie lub ustnie po sporządzeniu protokołu w placówce ubezpieczyciela.

W trakcie składania odwołania powołaj się na numer szkody wskazanej przez ubezpieczyciela, nie zapominaj o podaniu danych osobowych oraz preferowanej formy kontaktu. Odpowiedzi ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego możesz spodziewać się w terminie maksymalnie do 60 dni. W razie podtrzymania swojej decyzji przez ubezpieczyciela masz kolejne trzy wyjścia: skarga do Rzecznika Finansowego, procedura mediacyjna oraz wystąpienie do procesu sądowego.